Hệ thống quản lý mã nguồn Git – phần 2: cuộc sống hằng ngày với các câu lệnh git

Cà phê sáng

Mở đầu một ngày làm việc, chúng ta bật máy tính lên, truy cập vào thư mục dự án đang làm, việc đầu tiên chúng ta cần làm là:

Câu lệnh đầu dùng để chuyển nhánh (branch) làm việc của chúng ta về branch master (mặc định đây là branch dùng để merge tất cả các branch chức năng – feature, vá lỗi – bugfix ) còn câu lệnh sau dùng để cập nhật mã nguồn branch master trên máy của chúng ta tương đương với mã nguồn trên máy chủ git (git server).

Nếu nắm chắc hơn về các branch đang làm và lười checkout master (do đang làm dang dở ở một branch khác), chúng ta cũng nên gõ

để nắm được tất cả những branch nào đã được thay đổi trên máy chủ git.

Tại sao chúng ta phải làm điều này? Đó là vì chúng ta cần cập nhật những thay đổi có thể đã diễn ra từ lúc chúng ta rời công ty về nhà cho tới sáng để nắm bắt tình hình từ đó đưa ra các quyết định như có nên merge/rebase master lúc này không, có branch nào có cùng mục đích với nhiệm vụ (task) vừa được phân công sáng nay, … và nếu cần tách branch cho chức năng mới thì chúng ta có thể yên tâm mã nguồn (code base) của chúng ta là mới nhất. Với những tác dụng đó, ngoài thời gian “cà phê sáng”, chúng ta cũng nên làm việc này vài lần trong ngày;).

Bắt đầu làm việc

Sau bước kiểm tra tình trạng git server, chúng ta nên liệt kê các branch hiện tại

và xoá bớt đi những branch đã được merge vào master hay bỏ đi hoàn toàn không dùng tới nữa (nhằm giúp chúng ta dễ kiểm soát khi làm cùng lúc ở nhiều branch)

rồi sau đó tạo những branch mới cần thiết

để khởi đầu một ngày làm việc mới. Nếu bạn đơn giản chỉ tiếp tục công việc đang làm ở một branch nào đó, hãy chắc rằng mình đang ở nơi mình mong muốn

và bắt đầu làm việc nào!

Chiến thôi

Mỗi khi làm xong một phần nhỏ, làm sao để đánh mốc thành tựu này đây …

Hãy kiểm tra những thay đổi trong code của bạn

Rồi đánh dấu những tập tin (file) bạn nghĩ là cần thiết cho mốc son này của bạn ;)

và cuối cùng là gửi lại đôi lời vinh danh cho thế hệ sau

Để xem lại danh sách các thành tựu này, đơn giản là

Cần cập nhật gấp bản vá lỗi từ branch master khi đang làm việc tại 1 branch khác

Một lỗi lớn ảnh hưởng tới công việc của bạn và những người liên quan đã sửa, đẩy lên git server. Hãy tạm sao lưu công việc của bạn và cập nhật code

Code lạ! Biết hỏi ai để hỗ trợ hay chỉ điểm code smell* đây? :D

git blame sample

Chúng ta sẽ thấy được thông tin về người cuối cùng thay đổi file, thời gian thay đổi. Thông số -Lvà số dòng bắt đầu xem dùng cho file kích thước lớn.

Gây lỗi (bug) rồi! Không thể hoàn trả về bản gốc, biết làm sao?!

Hoàn trả toàn bộ code về mốc thành tựu gần nhất là một ý không tồi

Nếu bạn nhận ra một vài commit gần đây có lỗi thì hãy xác định số lượng commit đó và trở lại tình trạng code trước đó

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s