Phân biệt All? và Any?

 1. All?
  • Hàm trả ra giá trị true nếu block không bao giờ trả ra giá trị false hoặc nil
 2. Any?
  • Hàm trả ra giá trị true nếu block có ít nhất một lần trả ra giá trị khác falsenil
 3. Vì block không bao giờ được gọi nên dĩ nhiên block không trả ra giá trị false hoặc nil. Vậy nên giá trị nhận được là true.

  Vì block cũng không bao giờ được gọi, nên sẽ không trả ra giá trị nào khác falsenil. Vậy giá trị nhận được là false.

  Happy hacking!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s